Fortsätt vara försiktig med eldning

ELCMI stora delar av Sverige har det varit eldningsförbud i det torra vädret. Nu har det regnat och varit lite svalare men det är fortfarande bra att vara försiktig när man eldar utomhus. Regn innebär inte att marken håller sig fuktig. Speciellt i skogen kan marken fortfarande vara torr och brandrisken stor. Torrt gräs och ris är väldigt lättantändliga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skapat appen Brandrisk ute som ger uppdaterad information om brandrisken just där du befinner dig. Kontrollera gärna med den innan du eldar.

ELCMEskilstuna kommuns hemsida har följande rekommendationer och regler för eldning i vanliga fall:

Eldning sker alltid på eget ansvar
Elda inte om det blåser kraftig vind
Elden får inte lämnas obevakad
Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt
Vidta åtgärder för att hindra brandspridning; gör i ordning en eldstad
Röj undan brännbart material i närheten av elden
Ha tillgång till släckutrustning
Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands.
Öppen låga, marschaller och gasfacklor får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats.
Öppen låga och marschaller ska stå skyddat i en eldstad på offentlig plats och/eller vid publika evenemang.
Du ska iaktta försiktighet så att inte olägenhet uppstår för omgivningen.

ELCM
Vi befinner oss fortfarande i grillningens förlovade tid. För att hålla på säkerheten när du grillar har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom webbplatsen Dinsakerhet.se några tips och rekommendationer.

Använd alltid material som är till för grillning när du ska tända grillen. Häll inte brandfarliga vätskor på glöden. Var försiktig och se upp för flygande gnistor och aska. Efter grillningen måste eld och aska släckas ordentligt. Om man ställer grillen med locket på slocknar det så småningom, men grillen blir ofta mycket varm. Ställ inte grillen inomhus, inte ens i garage eller förråd, eller mot en yttervägg. Släng inte osläckta ask- eller glödrester i soporna.

Var väldigt försiktig med engångsgrillar. De kan bli mycket varma och orsak bränder i underlaget du ställt de på. Ha uppsikt över den tills den verkligen helt brunnit ut. Häll vatten på den innan du kastar den. Ha alltid vatten i närheten och var försiktig med vilket underlag du ställer den på.

ELCMHär är en checklista från Dinsakerhet.se för dig som använder gasolgrill:
Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.
Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen.
Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta med tryckmätare eller en läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.
Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.