Tvååringen som överlevde badutflykt

blade-1362944_1920

Den 20 juli begav sig Stenby förskola på en badutflykt till västra Borsökna. Man var två pedagoger och 6 barn som skulle bada i sjön. Den ena pedagogen stod på bryggan och den andra i det grunda vattnet för att ha uppsikt över barnen. Ändå skedde något som kunde slutat väldigt illa.

Ett barn på två år låg plötsligt flytandes på magen med armarna rakt ut. En man som befann sig på platsen uppmärksammade detta och meddelade pedagogen, strax efter var barnet upptaget och flickan hostade och verkade omtöcknad när hon vaknade till. Allting skedde tyst och stilla, vilket vittnet upplevde obehagligt. Vattnet gick honom bara till knäna, vattnet var alltså grunt och ändå inträffade detta. Dessutom berättar vittnet att en av pedagogerna inte är simkunniga, detta enligt egen utsago.

sand-138879_1920

Skolinspektionen fick in en anmälan från föräldrarna som också efter händelsen tagit flickan till akuten, där det visade sig att hon fått i sig stora mängder vatten. Föräldrarna menar också på att förskolan aldrig informerat om att en badutflykt skulle ske och tycker att informationen efter händelsen också varit bristfällig. Man hade inte informerat om vem som dragit upp flickan, vilket visade sig varit en privatperson som befunnit sig på badplatsen. Ej heller hade man gett föräldrarna en bra förklaring till varför och hur det kommit sig att barnet varit under vattnet.

Förskolechefen bekräftar händelsen men menar att man gjort det man förväntats göra. Man hade haft två pedagoger på sex barn, man hade en på bryggan och en i vattnet. Han menar också på att dessa händelser är svåra att förutse. Pedagogerna själva säger att barnet skall ha hostat lite och varit snorigt men ätit och lekt som vanligt. Man skall även ha ringt 1177 för att rådgöra.

Utredningen får visa hur man i framtiden skall göra vid eventuella badutflykter. Men flickan mår bra efter omständigheterna.

sand-289225_1280