Aldrig har postgången varit så dålig som nu

postgångenHar du räkningar som inte dyker upp i brevlådan? Får du grannens post? Ser du brevbärare som gråter? Detta hör numera till vanligheterna i Sveriges postgång. Det har nämligen visat sig att vi idag har den sämsta postgången på flera decennier.

Hofors kommun har dessutom anmält Postnord till konsumentverket, posten har helt enkelt inte dykt upp. Även ett höghus i Högdalen och fritidsboende i Munkedal saknar sin post. I Dalarna har kallelser till sjukhuset inte kommit fram i tid till patienterna. Kommunen får dessutom tillbaka post som inte nått sitt mål, men även post som inte har med kommunen att göra har kommit tillbaka till dem. Detta är alltså inte enstaka fall, utan sker mer eller mindre i hela landet.

Förr kunde man säga att postade man ett brev ena dagen och nästa dag anlände det till den man skickat det till. Dessutom skulle leveranserna av post bli effektivare och snabbare med Postnord, men så är alltså inte fallet. Kunderna rasar över hur posthanteringen sköts. Förra året fick man in 100.000 synpunkter till Postnord, endast 2.000 av dessa var positiva. Nästan 50.000 synpunkter handlade om försändelser som försvunnit. Det blir dessutom allt vanligare att gods kommer fram i oacceptabla skick, med en lapp från Postnord att de beklagar att försändelsen blivit trasig under transporten.

postgången

Post- och telestyrelsen tillsatte i år en krisutredning. Enbart för att bristerna är så stora. Man har observerat att vart tionde brev inte kommit fram i tid. Utredningen kom också fram till att det är den sämsta posthanteringen på flera årtionden. Ut över detta mår personalen allt sämre. Man ser ofta brevbärare gråta, fler sjukskrivningar äger rum och allt fler är mindre nöjda. Postnords VD Håkan Ericsson säger till sitt försvar. – Alla förändringar gör ont, och det finns ett inbyggt motstånd.

Tyvärr är inte Posten ett vanligt företag som man kan välja bort när man känner sig missnöjd. Posthanteringen är minst lika viktig som järnvägen och telefonin och det är viktigt att det fungerar. Frågan är om det inte är dags för politikerna att styra upp denna hantering.