Satsningen ger resultat i Eskilstuna

elcm

Resultaten för hur studenterna i Eskilstuna har presterat i år är inte officiella, men ansvariga har försökt luska lite och fått fram en preliminär siffra. Förra året var rikssnittet på betygen 14,5 poäng. Här i Eskilstuna tror man att årets medelpoäng kommer att ligga strax över rikssnittet, nämligen på 14,6 poäng.

Höjningen är ett resultat av att man i Eskilstuna har prioriterat om sina resurser lite efter hur verkligheten ser ut. Man har breddat insatserna. Detta innebär att skolorna inte bara haft fokus på att stötta de svagaste eleverna utan även dom som har lite högre betyg. En elev som ser ut att få ett B ska också få hjälp och stöd att kunna nå upp till ett A.

elcm

Det man däremot inte lyckats med ännu är att utjämna skillnaderna i betygen mellan könen. Tjejerna har nu lyckats dra ifrån ännu lite till i betygssnitten, från 14,65 till 15,0. Killarna ligger däremot kvar på 14,0. Men det mest positiva i statistiken är att de yrkesförberedande programmen har lyckats öka sin procent av elever som är behörig till fortsatta högskolestudier, med 8,4 procent.

Varför resultaten i matematik och svenska/svenska som andraspråk är låga 2016 tror man beror på att Eskilstuna har tagit emot många nyanlända elever i alla typer av skolor och åldrar.