Fristadsreservatets framtid

Fristadsreservatet

Nu vill Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna utreda vilka förutsättningar man har för att behålla Fristadsreservatet. De vill se hur området kan förädlas och måste därför ta upp en handlingsplan för hela området. De befintliga fastigheterna skall därför ges en teknisk status. Detta i sin tur leder till visshet vad fastigheterna i framtiden kan användas till, kanske kan det gå att få in något ytterligare i området som lyfter helheten.

Tidigare i år ville kommunen se om det var möjligt att bygga på platsen. Då var tanken att antingen flytta eller riva fastigheterna. Men många gav stark kritik till förslaget. Husen är från 1700-talet och ett medborgarförslag kom in, där stod det att man ville behålla reservatet. Miljöpartiet skrev även en motion där de krävde att man renoverade och bevarade de historiska byggnaderna.

Ingen är gladare än miljöpartiet att man nu kommer utföra denna utredning. Området är värt och bevara och förhoppningsvis kommer utredningen fram till det samma.

Tidigare artikel i ämnet:

Förslag om att flytta fristadsreservatet övervägs