Eskilstuna kan få permanenta uteserveringar

outdoor-1209594_1920

De nuvarande reglerna säger att uteserveringar i Eskilstuna får öppnas tidigast 1 april och där med stängas senast 30 september. I Eskilstuna har nu kommunstyrelsen beslutat att regelverket ska ses över. Liberalerna har lämnat ett förslag om året runt öppet och flera remissinstanser har uttalat sig. Bland de är det stadsbyggnadsnämnden som är positiva.

Både i Torshälla och Eskilstuna skulle stadsmiljön lyftas om det blev möjligt att kunna äta och dricka utomhus – året runt. Utemiljön skulle bli mer levande. Det kanske skulle ha en mer lugnade effekt på buset om folk syns mer utomhus. Liberalerna framhåller i sin motion att det finns olika lösningar för uppvärmning och inglasning som kan hålla temperaturen på en rimlig nivå. Men miljö och räddningstjänsten ser dock en risk med att det kan bli klagomål på buller.

restaurant-926135_1920

I kommunstyrelsens beslut innebär det att berörda nämnderna får se över riktlinjerna för uteservering så det blir tydligt vad som krävs för att få ha det året runt. Sedan ska uteserveringar tillåtas en prövotid på ett år för att sedan utvärderas innan det blir permanent. Men kommunen tjänar samtidigt på att hyra ut året runt. Krögarna kommer att presentera ett förslag till kommunen där man har inglasning och det kommer vara isolerat som håller för 15-20 minusgrader.