Det finns jobb – men många arbetslösa

pie-chart-1569175_1280

Arbetsförmedlingen har gjort en ny statistik som visar att arbetsgivare efterfrågar gymnasiekompetens. Sörmland har en arbetslöshet på 10,6 procent och bland ungdomar ligger den på 16 procent. Trotts att det finns jobb så är Sörmland ett av de län som har högst arbetslöshet.

Det man söker mest är byggarbetare, snickare, undersköterskor, kockar och bilmekaniker. Allt inom restaurang, storhushåll och vård- och omsorgssektorn, kan man säga. Men det är svårt om man inte har en gymnasiekompetens. Arbetsgivaren tittar mycket på detta och det gör det tufft för dem som saknar det, att nå ut på arbetsmarknaden.

chart-1585605_1280

Dessutom är skillnaden stor för inrikes- och utrikesfödda i länet. Är man inte född i Sverige så ligger arbetslösheten på hela 32 procent. Hur länge man varit bosatt i Sverige har ingen betydelse. Många nyanlända är lågutbildade och det behövs därför stora insatser från arbetsförmedlingen, men också från samhället i stort. Denna grupp är större i Sörmland än i övriga landet.

Man ser också att den Svenska arbetsmarknaden drabbas av den europeiska marknaden när det gäller tillverkningsindustrin. Därför bedömer man att jobb i denna kategori kommer att minska. Man misstänker dessutom att återhämtningen kommer gå mycket långsamt.