Katrineholms sjukhus först med att få elbilar

landstinget
På Karsuddens regionsjukhus i Katrineholm rullar Landstinget Sörmlands första elbilar. Under veckan hade de en presskonferens där landstinget Sörmland presenterade att tre elbilar, som nu finns installerade på Karsudden, kommer att användas i den dagliga verksamheten på sjukhuset. För att få en bättre miljö så provar man elbilarna, det är en helt ny del i arbetet.

Men vägen dit har inte varit helt enkel, att hitta tillräckligt stora bilar att leasa och själva upphandlingen har tagit tid. På sjukhuset där de tre nya bilarna finns, så utgör de hälften av personbilarna. Det här är landstingets första elbilar, de har satt ett mål att sänka utsläppen från transporterna med 30 procent, fram till 2018. För att elbilarna ska fungera så måste det finnas laddningsstolpar och vid årsskiftet ska det finnas laddningsstolpar på varje sjukhus i länet.