Informationsskärmarna på bussarna

buss

Många som åker buss har reflekterat över de nya digitala informationsskärmarna. Dessa hör ihop med det nya tekniska stödsystemet och det nya biljettsystemet som kommer igång första oktober. Varje buss kommer att ha dessa digitala informationsskärmarna. Dessutom kommer man i årsskiftet sluta ha reklam på bussarna.

Man vill nämligen inte vara delaktig i att sprida partipolitiska, religiösa och kommersiella budskap längre. Dessutom så är det inte så mycket vinst ekonomiskt i att ha reklam på bussarna. Man vet också att det brukar bli extra turbulent när det är valår. Många som blir kritiska till budskapen som bussarna då åker runt med. Deras tanke är nu att informationsplatserna istället skall överensstämma med myndighetens värdegrund.

Funderingarna har också varit att man vill freda resenärerna från reklam om extrapriser och liknande. Istället vill man på dessa skärmar ha information och nyheter utifrån den egna verksamheten. Det kan vara samhällsnyttig information från Trafikverket, kommunen, landstinget, högskolan eller arbetsförmedlingen. Exakt hur man skall sköta denna typen av försäljning vet man inte än. Men det skall bli skönt att slippa hantera frågor om kontroversiella budskap enligt Monica Johansson, ordförande i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.