Elbilen är framtiden

volvoc30elbil

I Eskilstuna räknar man med att ha ett trettiotal kommunala elbilar inom tre år. Det är helt rätt tänkt enligt forskare, som även anser att elbilen måste ta över bilmarknaden om klimatmålet skall hålla. Det var nämligen i Paris förra året som man satte ett klimatmål. Målet var att 2035 skall inga bilar på diesel eller bensin längre säljas.

Men forskare är oroliga att det går för långsamt fram. Förnybar energiproduktion måste också öka sin andel. Detta för att inte elbilar skall behöva laddas med enbart el från kolkraftverk, utan även med fossila bränslen. Dock går den utvecklingen långsamt och det krävs alltså att man ökar hastigheten på detta. De flesta biltillverkarna räknar nämligen med en långsammare utfasning av denna typen av bilar.

elbil-header-2

Man ser fler och fler elbilar i trafiken och köerna till laddningsstationerna ökar. Detta i sin tur leder till fler laddningsstationer, allt detta tar tid. Forskarna menar på att den globala uppvärmningen enligt klimatöverenskommelsen skulle begränsas till ”väl under” två grader jämfört med förindustriell tid. Men att man måste kämpa för att uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader, vilket är det senaste målet som CAT:s beräkning gäller.

elbil-ii

Mängden elbilar i Sverige

Just nu finns det 23.351 laddbara bilar i Sverige, vilket är en ökning med 84 procent från förra året. Av dessa laddbara bilar är 7 969 elbilar och 15 382 laddhybrider. Bara under augusti månad ökade vi med 874 stycken. 283 av Sveriges 290 kommuner har laddningsbara bilar registrerade i sina kommuner. Men i 136 av 290 kommuner saknas publika laddstationer helt.

Eskilstuna har hela 120 laddningsbara bilar registrerade i sin kommun.