Viltrisker och tillvägagångssätt på vägen

moose-602659_1920-1

Nu när det är jakt på vilt i skogen så gäller det att vara observant på vägen. Inte bara vid gryning och skymning, då vilt vanligtvis kommer upp på vägen, utan även på dagen. Eftersom många bär- och svampplockare befinner sig i skog och mark, även jägare, så flyr djuren fältet. Dessutom letar älgtjurarna nu också efter brunstiga älgkor att para sig med och en tjur är inte att leka med, när han letar efter en hona.

I Flen har man stora problem med viltolyckor och man hoppas allmänheten tar det lugnt. Vid flera tillfällen har man pratat med vägverket om viltstängsel. Vägverket tycker dock att vägen trafikeras för lite för att man skall sätta upp viltstängsel. Detta trotts att både älg och dovhjortar blir överkörda i stor utsträckning vid Flen.

headlamp-2940_1920

Enligt lag skall du göra följande när du kör på ett vilt djur.

Om du kör på ett vilt djur har du skyldigheten att markera platsen och ringa polisen. Detta för att viltjägare skall kunna bege sig till platsen och leta reda på eventuellt skadat djur och avliva djuret. Oavsett hur skadat djuret blir, av att du kör på det, skall du alltså ringa polisen. Speciellt om du kör på en björn, varg, järv, lo älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller en örn. Dessa djur har du en skyldighet att ringa in till polisen, annars kan du få dagsböter, för det är brott mot jaktlagen. Om du kör på en räv eller grävling är det också bra om du ringer in det, men det är inte lag på det.

Det man skall tänka på när man kör på aggressiva och stora djur som björn, varg, lodjur och vildsvin är lite annat. Då lyder lagen som sådan att du ej skall kliva ur din bil. Du skall istället köra fram cirka 200 meter och där markera platsen och ringa polisen. Detta är för din säkerhets skull. Var noga med att förklara hur långt från platsen du kört så att viltjägaren sedan kan finna det dom söker.

Du skall aldrig heller försöka avliva ett skadat djur själv.

elk-498471_1280

På vägen

Tänk på vilken hastighet du har på vägen och håll koll på skyltningarna. Varningsskyltar för vilt är extremt viktiga att lyssna till. Riskerna ökar dessutom om skogen övergår till ett öppet fält eller kalhygge. Men även där skogen är på ena sidan och fält på andra sidan vägen.  Man får helt enkelt tänka på att djuren vill äta och dricka och där det är möjligt ökar riskerna.

När skall man bromsa och när skall man väja?

Om djuret är litet, alltså inte når upp till vindrutan. Då skall du bromsa och inte väja. Väjning vid mindre djur leder ofta till kollision med annan trafik. Självklart kan det vara svårt att bromsa om man har trafik nära inpå bakifrån.

Är det ett större djur så som älg eller liknande, då skall du väja. Men om du ser att det inte är möjligt att undvika krocka med djuret, så skall du sikta mot bakbenen. Då hamnar inte djuret på din bil och skadorna blir mindre.

Man kan också använda sig av helljus och signalhorn för att varna djuret, men tänk på övrig trafik så att det inte drabbar dem.

Tidigare artikel i ämnet:

Se upp för vilt på vägen