Avstängning av Bergsgatans ena körfält under onsdagen!

BergsgatansFör att förbättra framkomligheten för tung trafik beskär man större träd på Bergsgatans södra sida under onsdag 28 september. Arbetet innebär att körfältet i riktning mot Järntorget stängs av för all motorfordonstrafik och trafiken leds runt via Sommarrogatan-Ekvallsgatan-Forsbomsgatan tillbaka ut till Bergsgatan.

Arbetet pågår mellan 7.30- 15.30.
Du som går eller cyklar påverkas inte av avstängningen.