Kritiska röster angående avgifter för bårhusets kapell

rose-1154830

Om anhöriga vill ta farväl av person som avlider på Mälarsjukhuset så tas en avgift ut för bårhusets kapell. Landstinget har rutiner för att anhöriga ska kunna ta farväl av den avlidne innan kroppen förs vidare till bårhuset. Men möjligheten för alla att komma till sjukhuset kanske inte finns. Kostnaden som i en del fall uppgår till 800 kronor beror på att begravningsbyråerna numera står för visningarna i bårhuset. Kritiska röster menar att nyordningen med avgifter gör att detta kan bli en ekonomisk fråga för många.

En upphandling med företaget Unilab gjorde att Landstinget beslutade, i likhet med andra Landsting, att begravningsbyråerna fick ansvaret för visningarna. Ansvariga på Landstinget Sörmland tycker situationen är olycklig, och kommer ta tillbaks det här till Landstinget för att göra en upphandling.