IVO inspekterar akutmottagningar

medical-563427

Då tidigare många brister påtalats i akutmottagningarna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings Lasarett, så kommer IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att inspektera att dessa är åtgärdade. Främst är det bemanning och kompetens för läkare och sjuksköterskor som är bristfällig. Sjuksköterskor har haft hög personalomsättning, och kraven för kompetens och erfarenhet är lägre än det ska vara. Även introduktionen för nyanställda har mer att önska.

bandage-1235337Bland IVO:s krav för läkarna så påtalas bättre närvaro av kirurgisk och medicinsk kompetens, samt ökad back-up till bakjour. De ”icke legitimerade” läkarnas arbete på akutmottagningarna har även de fått anmärkningar av IVO. De uppföljande besöken av IVO görs i november där svar om åtgärder kommer att krävas.

Även kirurg och medicinklinikerna berörs av uppföljningar. Här är exempel från verksamhetschefen på Mälarsjukhuset akutklinik på vad som redan åtgärdats:

  • Ett introduktionsprogram har tagits fram för sjuksköterskor. Med ett sexårigt utbildningsmål hoppas man öka kompetensen.
  • Simuleringsövningar för teamen har startats där de övar scenarior i ett akutrum.
  • Den första akutspecialistläkaren har anställts. Strävan är att fortsätta bygga personalstyrkan med uteslutande specialister, som är en generell trend över hela landet.

Man har jobbat stenhårt med dessa förbättringar, och hoppas det ska räcka vid IVO:s nästa besök.