Usch för den årliga vinterkräksjukan

disgusting-1300592

Enligt rapporter från vårdinrättningar, förskolor och skolor så kan det konstateras att årets ”upplaga” av vinterkräksjukan nu ökar i antal. Under vecka 42 har 28 fall konstaterats av Folkhälsomyndigheten. Då rapporteringen är frivillig så finns det säkerligen mörkertal i de antal som har insjuknat.

Vad gäller utvecklingen av smittan så finns det ett så kallat tröskelvärde som statiskt påvisar när den tar fart i samhället. Det värdet kan alltid konstateras någon gång i november, för att antalet sedan når sin topp efter årsskiftet i januari-februari. Sedan klingar sjukan av för att upphöra i april-maj. Men det händer att utbrott förekommer även på sommaren.

Med 12-48 timmar så är inkubationstiden för vinterkräksjukan relativt kort. Att bli drabbad betyder illamående, huvudvärk, buksmärtor, kräkningar, feber och diarré. En noggrann ordinarie handtvätt, och en lika noggrann tork efteråt med engångshanddukar är nyckeln till att skydda sig mot det elaka Caliciviruset som orsakar vinterkräksjukan.

Sjukan är fruktansvärd att genomgå, men inte livshotande för friska människor att insjukna i. Däremot bör gamlingar och små barn uppsöka sjukvård då de har särskilt lätt för att bli uttorkade. Allvarligt kan det även bli för personer som av någon anledning har ett skört och nedsatt immunförsvar.