Svenskt fokus på bättre skydd för djurtransporter i EU

european-union-1328255

Sverige ska sätta fokus på bättre skydd för djurtransporter när EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Bryssel mellan den 14:e och 15.e november. Den svenska regeringen anser att EU-länderna måste bli bättre på att använda de verktyg som finns för att stävja regelbrott. Då särskilt för att leva upp till de regler som redan finns för djurskyddet. Transporttider, viloperioder, utfordring, vattning, utrymmen för djuren och transporter vid hög värme utomhus är variabler som särskilt kommer att lyftas av den svenska landsbygdsministern.

Vid samma tidpunkt presenterar EU-kommissionen en flerårig förvaltningsplan för bottenlevande fiskar i Nordsjön. Den syftar till ett hållbart nyttjande av bestånden. Planen omfattar rödspätta, torsk och havskräfta. Dessutom har ett flertal medlemsländer tidigare begärt en analys om frihandelsavtalets påverkan på EU:s jordbruksprodukter. Därför kommer EU-kommissionen att presentera en studie om detta för de församlade jordbruksministrarna att diskutera utifrån.