Boverket visar på ökat bostadsbyggande i landet

construction-271873_1920

Man har aldrig byggt så mycket som nu, sedan slutet av miljonprogrammet. Siffrorna visar att man bygger 30 procent mer i landet är förra året. Dock hänger inte Eskilstuna med i hastigheten. Hela 64.000 bostäder har påbörjats i år och siffrorna från Boverket visar att Storgöteborg ökar mest.

Eskilstuna finner man först längst ner på listan. Man bygger nämligen drygt 2 bostäder per 1.000 invånare i Eskilstuna, medan man i Örebro bygger 16,2 bostäder på 1.000 invånare. Endast Jönköping och Sundsvall har en sämre byggtakt än Eskilstuna, bland de större städerna i Sverige. Men den absoluta trendbrytaren är Stormalmö, för där har nämligen byggtakten minskat.

construction-279012_1920

År 2017 räknar man med att 67.000 nya bostäder börjar byggas, men frågan är om man klarar trycket. Utfallet kan bli mindre eftersom byggsektorn har svårt att möta den stora efterfrågan. Boverkets siffror tyder på att vi kommer behöva 710.000 nya bostäder inom de närmaste 10 åren. Man ser också att det finns en bostadsbrist i 240 av 290 kommuner runt om i Sverige.

Kommer Eskilstuna kunna haka på byggtempot? Orkar byggsektorn att möta efterfrågan? Har man den kapacitet som krävs för framtiden? Frågorna är många och endast framtiden kan visa oss vägen.