Det byggs fler bostäder i Sörmland, men…

architecture-107598_960_720

Att byggandet av bostäder i Sörmland ökat har förmodligen inte gått någon förbi. Men byggtakten måste öka ännu mer för att skapa det utbud som kan möta den stora efterfrågan som finns. Det råder stor brist på framförallt hyresrätter i länet. Denna situation är trots att det byggs lika mycket i Sörmland nu som under miljonprogrammet på 1960-talet.

Länsstyrelsen hade igår bjudit in aktörer på byggmarknaden och kommunrepresentanter till en byggkonferens i Eskilstuna, där det aktuella ämnet diskuterades. Man konstaterade att jämförelsesiffror vad avser bostadsbyggandet mellan 2014 och 2015 påvisade en ökning med 850 nya bostäder. Det är förvisso en ökning från väldigt låga tal som givit en 40% ökning mellan åren, men en ytterligare ökning i takten behövs.

skyline-1108560_960_720

Enligt länsstyrelsen så är det viktigt att accelerera bostadsbyggandet ytterligare för att Sörmland ska upplevas som ett möjligheternas län. Människor ska få en tydlig bild av ett län som växer både i utveckling och antalet invånare. Vad gäller t.ex. Eskilstuna så har Boverkets statistik tidigare visat att många mellanstora städer haft en högre byggtakt än den stolta Fristaden. Men enligt kommunen så har den vändning som nu har hänt väldigt fort gjort att alla nu även vill bygga i Eskilstuna.