I morgon stänger man av körfält på Munktellgatan

site-414011_1280-1

Med anledning av att man skall lägga ner kabelrör vid infarten till parkeringsplatsen på Munktellgatan, stänger man av ett körfält. Det kommer medföra begränsad framkomlighet i motortrafiken. Man kommer kunna passera åt båda håll men endast i ett körfält. Om man går eller cyklar kan man passera via parken. Arbetet kommer att göras under torsdagen och man hoppas på överseende.