Sörmland Vatten gör plockanalyser av sopor

trash-313711_960_720Vartannat år gör Sörmland Vatten en plockanalys av 500 kilo slumpmässigt utvalda sopor. Det är hushållsavfall från Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. Soporna kommer från villor, flerfamiljshus containrar och markbehållare. De sorteras i olika kategorier och vägs för en avstämning med avfallsplanen.

Med planen som löper mellan år 2013-2017 har Sörmland Vatten som mål att det inte ska slängas några farliga avfall i hushållssoporna. Det finns förvisso lite farlig avfall där det inte ska vara, men det är en försvinnande del. Plockanalysen visar med andra ord att Sörmland ligger bra till för måluppfyllelsen ska kunna nås.