Ett ljud som varnar i USA för ”tysta fordon”

Varnar

Ett ljud som varnar måste elbilar och andra tystgående fordon i USA fr.o.m. september 2019 utrustas med. Detta för att varna cyklister och fotgängare för de allt mer populära ”tysta fordonen”. Såväl elbilar som hybrider omfattas av de nya reglerna som det amerikanska transportdepartementet tagit fram på begäran av kongressen.

Varningsljudet ska kunna höras upp till hastigheter på 28 kilometer i timmen. Bedömningar som görs är att åtgärden årligen kommer att kunna rädda 2.400 fotgängare från att bli skadade i den amerikanska trafiken. Det uppskattas finnas ca. 530.000 ”tysta fordon” i USA som måste utrustas med aktuellt varningsljud.