Några råd och tips inför det viktiga gymnasievalet

book-15584_960_720Inför det viktiga gymnasievalet så är det många elever som funderar över en hel del. För att möjligen vägvisa vidare så kommer här några råd och tips som kan skingra dimmorna:

  1. För en rolig och givande gymnasietid, välj ett program som verkar kul. Ingen anledning till panik om det visar sig att man valt fel. Det går ofta att byta utbildning.
  2. Att fundera över sig själv är bra, vem man är helt enkelt. Vad man är bra på och vilka intressen man har.
  3. Var nyfiken på programmen och skolorna som lockar, och ta reda på så mycket information som möjligt.
  4. Förutom att följa den ”inre rösten” så prata gärna med en studievägledare, mentor eller klasslärare. Tänk på att även familjen och kompisarna kan inkomma med glada tillrop.
  5. Ta tillfället i akt att besöka aktuella program och skolors evenemang som brukar arrangeras inför gymnasievalet.
  6. För att kunna få en bredare och mer nyanserad bild av aktuella utbildningar så prata med de elever som redan går på gymnasiet.
  7. Det egna ökade ansvaret på gymnasiet kräver mycket tidsplanering. Börja redan nu att planera inför läxläsandet, och avsätt minst en timme varje dag för skolarbetet hemmavid.

Avslutningsvis bland alla goda råd och tips, tänk på att oavsett gymnasieval så är inga dörrar stängda. Alla program ger grundläggande behörighet till fortsatta studier, och det går även att läsa till fler ämnen för att få behörighet.