En skyskrapa mitt i Eskilstuna?

architecture-1817484_960_720

Att bygga en skyskrapa på Rademachergatan i Eskilstuna är en fråga som lyfts av moderaterna i Eskilstuna. Aktuell plats ska vara två fula parkeringar som finns bakom en hamburgerrestaurang. Det handlar om ett hus tio, tjugo eller trettio våningar högt. Man tycker från moderaternas håll att det är väldigt mycket snack och liten verkstad i den här staden. Man menar vidare att Eskilstuna behöver inte bara fler bostäder utan även kontor och utrymmen för ökad handel.

Ett höghus mitt i city på Rademachergatan är däremot inget som ordförande (S) i stadsbyggnadsnämnden direkt går och funderar på. Från socialdemokratiskt håll så tycker man att om de privata markägarna PEAB och Agora vill ha ett höghus mitt i city så prövar nämnden givetvis saken. Men än så länge så är det tyst därifrån. Den aktuella marken är så pass förorenad att höga saneringskostnader är att vänta.

Det är fastighetsägarna som tillsammans ska vända sig till kommunen med en ansökan om att få bygga ett höghus. Där måste processen börja. De ber kommunen om en detaljplan där vi prövar volymer och höjder på en eventuell byggnad. Vidare så prövas frågor om kulturmiljön och om hur ett höghus passar in i den övriga stadsbilden. Det finns massor med aspekter att väga in enligt ordförande (S) i Stadsbyggnadsnämnden.