Gummipaneler liknande äggkartonger ska hindra genväg över spår

gleise-1066111_960_720Gummipaneler som liknar äggkartonger testas nu av Trafikverket för att förhindra obehöriga personer att gena över järnvägsspåren. Panelernas unika pyramidformer är gjord av 100% återvunnet gummi och är visuellt och fysiskt avskräckande för fotgängare. De metoder Trafikverket hittills har använt sig av på sträckor där obehöriga tagit in sig frekvent är stängsel och övervakningskameror. Eftersom det är omöjligt att stängsla in hela järnvägen så är det viktigt att testa nya metoder. Trafikverket har antagit målet att halvera antalet omkomna i järnvägstransportsystemet. Målet är satt till 2020 i en jämförelse med 2010.

Gummipanelerna, så kallade ”anti-trespass”, har med framgång använts i flera Europeiska länder. I Belgien har tester påvisat att man lyckats minska obehöriga i spår med 98 procent, och man har nu lagt panelerna vid 70 järnvägsövergångar. Att nu panelerna testas på fem platser i Sverige gör att man även för första gången provar dem för vinterklimat. Den tråkiga bakgrunden för Trafikverkets test av gummipanelerna är att det varje år dör mellan 70 till 110 personer på svensk järnväg. Av dem är minst suicid 70 procent av fallen. Resterande dödsfall är t.ex. relaterade till personer som av någon annan anledning befunnit sig på spåret. Att nämnas bör även olyckor vid järnvägsövergångar och elolyckor vid högspänningsanläggningar.imgresDe fem platser i Sverige där panelmetoden ska testas är:

  • Tågtunneln i Hudiksvall
  • Rangerbangården i Gävle
  • Godsbangården i Helsingborg
  • Tunnelmynningarna i station Triangeln i Malmö
  • Rangerbangården i Sävenäs