Turen i naturreservat gav fynd av hällristningar

hällristningarUnder turen bland vikingagravar i Lånesta naturreservat i sörmländska Vagnhärad, då en arkeolog gick runt och pratade i telefonen så fann han på hällristningar. Ristningar som är cirka 2000 år äldre än vikingagravarna.

Med stor tur, erfarenhet och skicklighet lyckades arkeologen hitta på de nya hällristningarna som ligger i närheten av andra fynd. Enligt arkeologen så knyter fyndet ihop Vagnhärad med resten av Skandinavien. Detta då det är en av huvudfarlederna under bronsåldern till Sörmland. Det bevisar att länet är framsidan på Svealand.

Eftersom hällristningarna lokaliserat sig bra i naturreservatet så anser arkeologerna att det finns bra möjligheter för att de ska bli en turistattraktion. För att kunna förhöja värdet av naturreservatet så finns en förhoppning om att få ta fram dessa hällristningar helt och hållet.