Vildsvinen ställer till med för mycket bök i Flens kommun

Då vildsvinen ställer till med för mycket bök i flera tätbebyggda områden i Flens kommun så har en vildsvinsjakt inletts. Det är kommunen som tagit på sig ledartröjan för att hejda vildsvinens framfart. Tre jägare är anlitade som nattetid ska genomföra ett svårt arbete att skjuta vildsvin som rör sig inom tätbebyggt område. Även jägare som jagar på privat mark uppmanas av kommunen att skjuta av vildsvin.