Idag informeras om det omfattande projektet ”Trygga Eskilstuna”

Idag informeras media om det omfattande arbetet för projektet ”Trygga Eskilstuna”. Det är Trygga Eskilstuna som inbjuder en diger skara medverkande aktörer som nätverkar i projektet till ett trygghetsråd. Ett projekt som kort och gott arbetar för att bidra till ett tryggare Eskilstuna, och om hur brott kan motverkas.

I Fors församlingshem kommer det att förutom själva trygghetsrådet att ges tillfälle för samverkande aktörer att få samtala lite extra med projektsamordnaren Eva Carlsson och kommunpolis Thomas Bergqvist.

Aktörer som deltar är: Kommunledningen, – Polisen, – Socialtjänsten, – Skolan, – Kultur- och fritidsförvaltningen, – Torshälla Stad, – Stadsbyggnadsförvaltningen, – Föreningar, – Fastighetsbolag, – Kvinnojouren Moa/Tjejjouren Meja, – Försäkringsbolag samt Brottsofferjouren.

Så håll ögon och öron öppna närmaste tiden om även du vill veta mer om hur Trygga Eskilstuna utvecklat sig. Och hur projektet vill utveckla sig i fortsättningen. Medierna är som sagt inbjudna för att i sin tur ha möjlighet att berätta allt för dig.