Statistik medianinkomster för 2015 i landet och länet

personal-1087838Var medianinkomster landat inkomståret 2015 i Sveriges kommuner finns i statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Denna har nu sammanställts och redovisas av Nyhetsbyrån Siren. I jämförelse med kommunerna Danderyd, Täby och Lomma vars medianinkomster är högst i Sverige så framstår sörmlänningars inkomster som blygsamma. Det är i kommuner i Stockholms län där man brukar tjäna mest. Det beror främst på att man helt enkelt tjänar bättre, och att en större andel av Sveriges befolkning arbetar där.

Bland Sörmlands kommuner så placerar sig Trosa på en 1:a plast. Bland landets kommuner landar Trosa på en 41:a plats med medianinkomsten 286.128 kronor. Flen är den kommun i Sörmland där den lägsta medianinkomsten finns. Med sin årliga medianinkomst på 220.000 kronor placerar man sig på plats 275 bland landets kommuner. Med 240.000 kronor i medianinkomst per år så placerar sig Eskilstuna kommun på en 6:e plats i länet, och på en 188:e plats i landet.

I den sammanräknade förvärvsinkomsten ingår inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I tjänsteinkomsten så ingår förutom lönen även inkomst från sjukpenning, pension och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan. Medianvärdet anger det mittersta värdet i en befolkning.