Svårt att komma fram vid KFUM-huset

Under en längre tid har det arbetats flitigt på innergården mitt emot KFUM-huset. Nu har man äntligen nått slutet och idag kopplar man kranvattnet. Detta gör att det är extra svårt att ta sig fram. Inga motorfordon kommer att kunna passera under dagen. Gång och cyklister kan via en smal passering kunna ta sig förbi.

Man jobbar på för fullt och hoppas att allt skall vara klart i slutet av veckan. I värsta fall kan man vara klar i mitten på nästa vecka.