Sverige är i stort behov av invandring över tid

IntegrationSverige behöver ha en stor invandring för att undvika arbetsbristen enligt Arbetsförmedlingen. Det årliga behovet är räknat till 64.000 personer i arbetsför ålder under en lång tid framöver. Födelsetalen i Sverige hinner helt enkelt inte ikapp för att svensk arbetsmarknad ska kunna klara sig utan invandring.

I högkonjunkturens spår så är det den tilltagande arbetskraftsbristen som är boven i dramat. Busschaufförer, lokförare och kockar i parti och minut är exempel på bristyrken som seglat upp de senaste åren, och listan kan göras lång. Härvidlag kommer tillväxten för Sverige att hållas ned. Många offentliga och privata arbetsgivare kommer att kunna anställa men flaskhalsen blir att hitta den rätta kompetensen bland de arbetssökande.

Förutom invandring så ser Arbetsförmedlingen andra nödvändiga åtgärder som måste till för att mota bristen på kompetent arbetskraft under de närmaste 10-15 åren:

– Satsningar på att förmå ungdomar att studera färdigt gymnasiet. Nu förekommer för många avhopp.

– Yrkesprogrammen på gymnasieskolan har inte levererat. De måste förbättras för att locka fler sökande.

– En höjd pensionsålder kan också vara ett sätt som kan ge ett tillskott till arbetskraften.

– Arbetsförmedlingen måste göra bättre ifrån sig i sina kontakter med arbetsgivare, och att kunna matcha de arbetssökande med de lediga jobb som finns.

Förutom detta så är Sverige inte alls unikt som land att lida av arbetskraftsbrist nu och framgent. I framtiden blir det många länder som kommer att konkurrera om de riktigt kompetenta krafterna som finns att tillgå i världen.