Dyster framtid för våra isbjörnar

IsbjörnarEn undersökning påvisar en dyster framtid för isbjörnarna i Arktis. På grund av havsisens avsmältning så kommer isbjörnsstammen att decimeras rejält i antal närmaste decennierna. Havsisens utbredning har nu nått rekordlåga nivåer, och lär fortsätta att minska i snabb takt. Denna stora inskränkning i isbjörnarnas naturliga habitat innebär stora problem för dem när de är beroende av isen när de jag jagar säl som är huvudfödan.

Forskare räknar med att det idag finns cirka 26.000 isbjörnar i Arktis. Hittills har stammen visat en relativt stabil numerär, men framtiden ser dyster ut. Forskarnas senaste rön påvisar en 70 procents sannolikhet att förlusten av isbjörnar blir cirka 8.000 fram till år 2050. Samtidigt uppger forskarnas osannolikheten i att isbjörnarna helt försvinner från Arktis. Att stammen ska minska med mer än 50 procent till år 2050 är en risk på endast 7 procent enligt forskarna.