Metangasens koncentration ökar i luften

En ökad koncentration av metangas i luften sätter käppar i hjulet för att klimatmålen ska nås. Parisavtalet som kräver att den globala uppvärmningen ska vara under 2 grader är redan, utan ökningen av metangas medräknat, ett utmanande mål. Under näst senaste decenniet (2000-2006) så har koncentrationen av metangas i luften ökat långsamt. Under de senaste 10 åren har den stigit 10 gånger snabbare. Den kraftigaste ökningen skedde under åren 2014 och 2015.

Forskarna är ännu osäkra på vad det är som gör att metanutsläppen ökar kraftigt. Det mesta hittills har handlat om att göra allt för att få ned koldioxidutsläppen. Allt för att få ned den globala uppvärmningen. Detta då minst 70% av alla utsläpp härrör från den växthusgasen. Det lilla positiva som nu kan skönjas är att forskarna kan se att koldioxidutsläppen ökar mindre än tidigare, men det är dock en ökning fortfarande.

Den kraftiga ökningen av metangaser som nu parallellt skett under en längre tid, torde vara allt annat än positivt. Vi får hoppas på att forskarna så snart som möjligt hittar svaren på vad som orsakar den kraftigt ökande koncentrationen av metangas i vårt gemensamma livsrum, atmosfären.