Lärarna är A och O för eleverna

LärareArbetssätt, undervisning och kompetens hos lärarna är nycklarna för att höja elevernas kunskaper ytterligare. Det visar en enkätundersökning som SVT Nyheter genomfört med svenska högstadierektorer. En lärare menar att läraren måste kunna leda klassen, väcka intresse och vara kunnig. En bra kontakt med läraren är viktig.

Förutom det så lyfter en annan lärare relationen till eleven som det allra viktigaste Detta resultat konstateras trots att de internationella skolundersökningarna påvisar elevens bakgrund som en allt större betydelse för resultaten. Aktuell enkätundersökning har skickats till alla rektorer på skolor som har niondeklass med minst 10 elever. 1.463 respondenter har fått enkäten, och 703 har svarat.