Namnlistor för Torshälla stads självstyre överlämnades

Det överlämnades namnlistor strax innan kommunfullmäktige i Eskilstuna skulle ta beslut om avvecklingen av Torshälla stads förvaltning. 1.662 Torshällabor vill att staden ska få ha kvar sitt självstyre. Förvisso kommer Torshälla även fortsättningsvis att ha en nämnd, men dess förvaltning avvecklas och hamnar inom förvaltningar som redan finns i kommunen.

Vad gäller det ekonomiska för driften och underhållet av parker och gator är ett exempel på ansvar som nämnden behåller i "det nya". Ansvaret för socialtjänst och skola förs dock över till till respektive nämnd och förvaltning i Eskilstuna. Den demokratiska processen och förändringen av Torshällas styrning har på olika sätt pågått sedan en längre tid tillbaka.