Den krisande dagstidningsbranschen slår lokalt

En krisande dagstidningsbransch gör att 20 anställda av tidningskoncernen Sörmland Medias 230 får tacka för sig under 2017. Det är Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter som ytterligare måste slimma sina organisationer. Detta som en följd av det sparpaket som innebär att man måste spara 20 miljoner kronor under 2017.

Förhandlingar pågår fortfarande, men än så länge är det är klart att 5 tjänster på redaktionen i Eskilstuna försvinner. På redaktionen i Katrineholm är det 2 tjänster, och på redaktionen i Nyköping försvinner 4 tjänster. Sammantaget är det 11 tjänster som försvinner på redaktionerna i Sörmland. De lokala redaktioner som inte berörs är de i Flen och i Strängnäs. Resterande 9 tjänster som ska bort berör andra delar av tidningskoncernen.