Finsk rekrytering gav ett fint utfall för grundskolan

Kampanjen med rekrytering av finska grundskolelärare som gjordes av Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna har givit ett bra utfall. Det var i mitten på november som en delegation från kommunen åkte till Åbo i Finland i syfte att rekrytera grundskolelärare på en rekryteringsmässa. På plats i Åbo genomfördes 16 intervjuer, varav hälften bedömdes som intressanta att gå vidare med. En av dem är redan klar för Eskilstuna med en start av sin anställning den 1:a februari.

Efter rekryteringsmässan han ytterligare 65 personer anmält sitt intresse från Finland. Det är nu klart att 32 av dessa kandidater kommer att kallas till intervju. Många av de sökande har svensk eller finsk lärarexamen. De övriga har behörighet att söka kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på högskolan, och därigenom så småningom kunna erhålla en svensk lärarlegitimation.