Det blev inga 12 miljoner till Eskilstuna

KlockaDe 12 miljoner kronor som skulle ha blivit ansökt och som ej skickades iväg uteblir. Skolverket frös inne pengarna för lärarlönelyftet på grund av en försent inkommen ansökan. Då vände sig Barn- och utbildningsförvaltningen till Utbildningsdepartementet i en sista vädjan att kunna erhålla pengarna för avsett ändamål.

Men även där avslog man kommunens ansökan om dispens för fadäsen. Enligt förvaltningen har man verkligen gjort allt som stått i deras makt för att kunna rätta till det administrativa misstag som de själva begått, men det hjälpte alltså inte.

De statliga öronmärkta pengarna för Eskilstuna för ändamålet kommer med andra ord inte till den nytta som de var tänkt. Vidare säger ansvarig att förvaltningen givetvis ska lära sig av sitt misstag och göra en korrekt ansökan till nästa gång som blir för vårterminen 2017.

Trots det uteblivna statsbidraget så genomför Eskilstuna kommun lärarlönelyftet. Enskilda skolor kompenseras genom att resurser internt skjuts till.