Öknaskolan drabbas om skolverkets nya riktlinjer går igenom

ÖknaskolanÖknaskolan har gamla anor och redan på 1400-talet var skolan stor som en vanlig bondby. Först 1586 blev Ökna ett självständigt säteri. Namnet Ökna anspelar på en ödslig plats. Gården har bytt ägare genom tiderna och saker har utvecklats på gården. Först 1943 hamnade Ökna i händerna på Sörmlands Läns Landsting. Detta genom att dåvarande ägaren Elsbeth Funch skänkte den dit strax före sin död. Nu bedriver man ett Naturbruksgymnasium på Ökna.

Man har inriktningar på lantbruk, djur, trädgård, häst och jakt och viltvård. Detta betyder att man har 250 elever som får sin utbildning här. Av dessa går 70 elever på jakt och viltvård och det är dessa som kan bli drabbade om Skolverkets nya riktlinjer går igenom.

Jägare

Skolverket vill nämligen ha nya inriktningar och examensmål för naturbruksgymnasierna. Det som är oroande är att jakt och viltvård föreslås utgå i examensmålen. Om detta går igenom kommer Ökna förlora 70 elever vilket innebär att man förlorar 13 miljoner kronor. Detta skulle på sikt kunna drabba även de övriga utbildningarna på Öknaskolan. Vilket givetvis skapar en viss oro. Nu får man vänta och se vad regeringen beslutar.