Halter av miljögifter är höga i Hanöbukten

I Hanöbukten utanför Skåne och Blekinge har Sveriges geologiska undersökning (SGU) konstaterat höga halter av miljögifter. Den undersökning som SGU sammanställt vilar på analyser som man gjort mellan åren 1994-2014. Under denna 20-årsperiod har höga halter på öppet hav kunna påvisats av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt av DDT.

Rapporten från SGU är en del av en större miljöundersökning som görs av Havs- och vattenmyndigheten. Hur de höga halterna påverkar fiskens hälsa under denna långa tid är svårt att säga. Men att man däremot haft problem med en dålig fiskhälsa i just Hanöbukten är ingen nyhet.