Propplösare ger fler larm till Giftinformationscentralen

Till Giftinformationscentralen (GIC) inkommer fler larm som härrör till olyckor med frätande propplösare i hemmet. Det oroande i ökningen av larmen är att de oftast rör barn. Sedan 2004 har samtalen ökat från 178 till 338 under 2015. Fler har också antalet larm blivit som bedöms behöva uppsöka sjukhus. 2004 var det 89 som uppsökte sjukhus, och 2015 var antalet 195.

Att smaka på produkten är det som oftast larmar när barn drabbas. Enligt GIC är propplösarna, som används för att rensa avlopp, ofta starkt frätande produkter som kan ge allvarliga och bestående skador i munnen, på huden, i ögonen och i matstrupen.