Esrange i Kiruna storsatsar på satelliter

Esrange i Kiruna får ta del av drygt 3,8 miljoner kronor som Länsstyrelsen i Norrbotten beviljat till projektet ”SmallSatExpress. Enligt landshövdingen i länet är det en viktig satsning för Norrbotten och EU. Det kommer att utveckla möjligheterna att kunna skjuta upp satelliter från Esrange. Det är Swedish Space Cororation (SSC) som beviljats bidraget. SSC ska tillsammans med Institutet för Rymdfysik (IRF) ta fram underlag för att utveckla Esrange förmåga att kunna skjuta upp satelliter.

Idag kan Esrange sjuta upp sondraketer och ballonger mot rymden, men således ej satelliter i omloppsbana. Målet med projektet SSC är att ta fram underlag för beslut av teknisk karaktär. Även att undersöka tekniska krav som behövs för ett nytt rymdlaboratorium ingår i målet. Projekttiden för SSC löper mellan 2017-01-16 och 2018-03-31.