Hur skadliga är fyrverkerier för miljön?

Fyrverkerier, detta otroligt vackra himlaspel i ljus, glitter och ljudknallar! Efterspelet är dock de tjocka rökmoln som högt däruppe så småningom späs ut i atmosfären. Men hur skadlig är denna restprodukt av rök som det visuellt vackra efterlämnar sig? Generellt anses inte fyrverkerier vara något större miljöproblem. Den korta fyrverkeritiden samt att restprodukterna snabbt tunnas ut högt upp i luften är två variabler som bekräftar detta.

Ozonlagret berörs inte av de gaser som pjäserna innehåller. De kan dock innehålla en del kemiska föreningar av koppar, barium, aluminium, natrium, strontium och titan. Även tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium förekommer. Allt för att färgsätta det fantastiska fyrverkeriet.

Troligen innehåller de importerade fyrverkeripjäserna flest skadliga ämnen. Det finns medborgargrupper i USA som vill förbjuda fyrverkeripjäser. Det främsta argumentet för dem är att pjäserna utgör en hälsorisk eftersom de innehåller mikroskopiska partiklar som sprids vid förbränningen.

Debatten om fyrverkerier i Sverige har inte fokus inställt på någon hälsorisk. Den skrämmande effekt som plötsliga starka knallar och ljussken kan ge får stort utrymme. Främst berör debatten då våra husdjur. Främst är det hörselkänsliga hundar som anses lida mest av det högljudda skådespelet, men även andra husdjur bävar för det återkommande ”eländet”.