Kafjärdens bygglov är upphävt av länsstyrelsen

Vindkraftverk

Vindkraftsparken som hade bygglov i Kafjärden och sedan inte hade bygglov, men som sedan fick bygglov, har nu förlorat bygglovet igen. Länsstyrelsen har nämligen ogiltigförklarat det bygglovet som stadsbyggnadsnämnden gav bifall till i augusti 2016. Man hänvisar sitt beslut till miljö- och djuraspekter, då det visat sig att ortolansparven häckar på Sofiebergsåsen. Denna ås ligger bara 400 meter från den tänkta vindkraftsparken, vilket innebär att vindkraftsparkens ljud (40 decibel) skulle störa fåglarna.

Ortolansparven är i behov av en tyst miljö då det är viktigt för arten att dess sång hörs. Man är orolig att ljudet skulle störa fåglarna som redan är en av de mest utsatta i Sverige av sparvarna. Antalet har minskat under de senaste decennierna och länsstyrelsen har sedan tidigare ett mål att sparven skall häcka på Sofiebergsåsen. Men Enwind som skulle bygga denna park håller inte med. Man menar från sin sida att ljudnivåerna inte skulle vara mycket högre än om man befann sig på ett bibliotek eller på ett kontor.