Krismöte för att ta fram en handlingsplan när det gäller fyrverkerier

fyrverkerier

På flera håll i landet blev det raketkaos på nyår. Man sköt livsfarliga nyårsraketer mot människor, bussar och räddningspersonal. För att motverka detta våld kommer nu fyrverkeribranschen att ta fram en handlingsplan. Man kommer diskutera olika förslag nu på eftermiddagen i ett krismöte. Många vill förbjuda fyrverkerier, andra tror inte på ett förbud och några vill att man istället ser över utbudet och plockar bort de pjäser som används oftast i fel syfte.

Kanske kommer det att ske en lag ändring kanske inte. Missbruket av fyrverkerier har alltid funnits i mer eller mindre skala. I år var det extremt och man ser det därför nödvändigt att ventilera problemet.

fyrverkerier

För 15-20 år sedan pratade man om det man kallar ”smällarförbudet”, man valde då att ta bort de smällare som lät mer än de visuellt visade. Efter denna ändring lugnade mycket av våldet med smällare ner sig. Men nu har det blivit värre igen på en helt annan nivå, på ett nytt sätt. Att människor inte har mer respekt för pjäserna än så här, förundras man över. Dessa negativa händelser leder även till att färre vill köpa fyrverkerier till sina event och festivaler.

Pratar med de som jobbar med eventfyrverkerier så menar dom på att lagstiftningen bör ses över. Straffen borde bli hårdare för de minderåriga som använder och hanterar fyrverkerier. Men då krävs det också mer resurser av polisen. Det är ett allvarligt missbruk som man ser det idag och det måste därför vidtas tuffare straff och konsekvenser. Det vore helt enkelt bra om man markerade tydligt vad som är ok och inte.