Den nya lagen om småelektronikavfall missköts av butikerna

Glödlampa

När man 2015 införde en ny lag som innebär att de butiker som säljer elektronik även skall ta emot småelektronikavfall var tanken god. All elavfall som är mindre än 25 centimeter skulle man kunna lämna in till de butiker som säljer denna typ av elektronik. Detta för att förbättra och öka återvinningen på detta område. Men det har nu visat sig att många butiker inte har följt de reglerna man satte upp. Enbart 10 procent av de mindre butikerna följer den nya lagen.

Det sköts bättre i de större butikerna där man andra lagar att följa. Större elektronikbutiker som har en yta på 400 kvadratmeter eller mer, måste mottaga all typ av elektronikavfall. Detta som ett komplement och service till kunderna. Vilket underlättar kundernas möjligheter att sortera miljöskadliga ämnen på ett bra och effektivt sätt. Vi pratar om hela 5.000 till 6.000 ton farliga småelsavfall som idag hamnar i våra hushållssopor varje år.

Man hade hoppats att de mindre butikerna skulle gjort detta bättre och minskat siffrorna, men så är inte fallet. Siffrorna är oförändrade och man vill nu gå ut med mer information till de mindre butikerna i hopp om en förändring. Inom de närmaste åren bör siffrorna sjunka och butikerna ha hittat ett bra system för denna typen av återvinning. För som det ser ut nu samlas endast 10-25 procent av småelektroniken in och återvinns. Det blir stora mängder som förstör i miljön, då man 2014 samlade in cirka 130.000 ton i Sverige.