Hållplatser flyttade på grund av ombyggnad

vägarbete

Nu när man gör en ombyggnad vid Kungsgatan stängs parkeringen på Ridhusplan av fram till sista mars. Därmed är också Careliigatan endast öppen för transporter till fastigheter och fordon med handikapptillstånd. Gäller infarten från Kyrkogatan.

Med anledning av detta flyttar också busshållplatserna vid korsningen Nygatan – Gymnastikgatan tillfälligt. Bussen från centrum flyttar från Nygatan till Gymnastikgatan och mot centrum flyttar från Gymnastikgatan till Nygatan.