Stadsdelar i Eskilstuna utan ström igår

utan strömFlera stadsdelar i Eskilstuna blev utan ström på sen eftermiddag under gårdagen. Totalt hade över 800 abonnenter ingen tillgång till elektricitet under cirka en timme.

I stadsdelen Råbergstorp fick dock cirka 200 abonnenter vänta ända fram till kl. 23.00 för att få elen tillbaka. Töväder med smältande snö är den troliga orsaken till det totala avbrottet. Vatten hade läckt in i en nätstation (transformator) för att senare ta sig vidare in i ett ställverk.

Detta väcker tankar kring samhällets sårbarhet vad gäller att kunna säkerställa eldistributionen. Incidenten i Eslöv gav oss en rejäl hint om vad elen betyder förutom värme och el till våra bostäder.

Läs mer om strömavbrottet i Eslöv på nedan länk.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vattenbrist-i-eslov-efter-stromavbrottet