Nyanländas företagande ska främjas

nyanländas företagandeDe nyanländas företagande i Sverige ska främjas har regeringen beslutat. Det är Tillväxtverket som fått uppdraget att tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnor och män med intresse för och erfarenhet av företagande. Uppdraget ska genomföras på ett sätt som bidrar till en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor och män ska så långt det är möjligt kunna få ta del av Tillväxtverkets insatser i med uppdraget på lika villkor.

Läs mer om regeringens uppdrag till Tillväxtverket på länken nedan.
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/01/uppdrag-att-framja-nyanlandas-foretagande-i-sverige/