Sökes till hösten: 100 lärare och pedagoger

Lärare100 lärare och pedagoger till hösten är vad Eskilstuna kommun söker just nu. Redan i december startade rekryteringen i en hård konkurrens. Behovet har uppkommit i grundskolan för att täcka upp de visstidsanställningar för obehöriga lärare som löper ut till sommaren. Men det ökade elevantalet gör också sitt till. Den högre bemanning på befintliga skolor som måste till, och starten av en ny högstadieskola i centrala Eskilstuna ger kommunen ett svårt rekryteringsläge i lärarbristens Sverige.

Att nödgas fortsätta arbeta med lärare som saknar behörighet ser dock kommunen inget som helst problem med. Detta med tanke på att man idag jobbar i lärarlag där de aktuella ämneslärarna stöttar varandra i den gemensamma dagliga gärningen.

Som vi tidigare skrivit så har rekryteringsinsatser även genomfört på andra sidan Östersjön. I Finland så råder det ett överskott på lärare. Därifrån täcks nu en del av bristen upp redan i början på februari. Till hösten är det meningen att ett tiotal lärare från Finland ska vara på plats i grundskolor i Eskilstuna. Ytterligare rekryteringskampanjer kommer att genomföras i Finland framgent.

Tidigare artikel i ämnet:

Delegation söker lärare till Eskilstuna från Finland