95 procent i Katrineholms kommun ska få fiber

OnlineKatrineholms kommun satsar på att 95 procent av hela kommunens hushåll ska ha tillgång till fiber i slutet av 2018. De återstående 5 procenten som ej kommer att kunna nås med fiber ska erbjudas alternativ bredbands-uppkoppling. Fiberutbyggnaden beräknas kosta kommunen 50 miljoner kronor. En investering som kommunen vill ska öka konkurrens och attraktionskraften till Katrineholm. Man menar vidare att denna satsning gör att man blir bland de främsta i Sverige på att kunna erbjuda fiber i såväl stad som på landsbygd. Detta i sin tur innebär att man kommer att locka till sig flera företag och medborgare till kommunen.

Företaget Utsikt bredband har fått uppdraget av kommunen att förverkliga utbyggnaden. Ett erbjudande till att ansluta sig kommer att skickas från kommunen, och det ska vara lika oavsett boenden i stad eller på landsbygd. Det både vad gäller tekniska och ekonomiska förutsättningarna.